Home

Het project "BZO Community-flex" is officieel van start gegaan in januari 2015. Eerst met een voorproject en in oktober 2016 met het hoofdproject. Het gebruik maken van “flexibiliteit” in processen en apparaten bij bedrijven is een manier om grote hoeveelheden duurzaam opgewekte elektriciteit tijdelijk te kunnen “parkeren”. In de consumentenmarkt en bij de grootindustrie is de waarde van flexibiliteit reeds blootgelegd. Echter bij aanvang van het project nog onvoldoende in het MKB-segment. Vanuit de behoefte om de waarde van “flexibiliteit” te realiseren bij het MKB, hebben een aantal projectpartners de handen ineen geslagen. Dit heeft geleid tot het project "BZO Community-flex".

Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de projectpartners en vanuit Gemeente Groningen, Het Fonds en de Topsector Energie (Topconsortia voor Kennis en Innovatie-regeling, TKI Urban Energy 2016; Programmalijn 5: “Energieregelsystemen en -diensten"). 

 

                                                                             

 

 

Project Wasaweg Energieneutraal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 21 juni 2018 heeft de kick-off meeting van het project 'Wasaweg Energieneutraal' plaatsgevonden bij Bossers & Cnossen. Tijdens deze kick-off, welke is geopend door Wethouder Mattias Gijsbertsen (Energie & Milieu), zijn de ondernemers geïnformeerd over wat zich de komende maanden in de Wasaweg gaat afspelen. 

De komende periode zal het complexe marktmodel van vraag en aanbod van elektriciteit zichtbaar worden gemaakt voor de straat. Er zal worden gekeken hoe de bedrijven aan de Wasaweg onderling slimmer met hun elektriciteit kunnen omgaan. Dit zal worden gerealiseerd door vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen, binnen het bedrijf en tussen de bedrijven aan de Wasaweg. Slimme technologie zal hierbij het werk doen. Dit bespaart niet alleen het milieu, maar levert de ondernemers tevens een forse geldelijke besparing op. 

Sluit je nu aan!

Ben je ondernemer aan de Wasaweg en heb je je nog niet opgegeven? Aarzel dan niet en sluit je nu aan bij het project Wasaweg Energieneutraal! Hoe? Dat is heel eenvoudig: geef je op bij de projectleiding via info@bzocommunityflex.nl.