Project

​Doelstelling van het project is om op het bedrijvenpark Zuidoost in Groningen aan te tonen dat (1) het collectief en onderling beschikbaar stellen van (2) aanwezige flexibiliteit in diverse processen en apparaten bij het MKB in (3) hetzelfde geografische gebied, m.b.v.  (4) slimme technologie leidt tot (a) een betere afstemming van vraag en aanbod in elektriciteit en daarmee (b) een geldelijk voordeel oplevert voor verschillende ketenpartijen. Bedrijvenvereniging Zuidoost (ZO), Gemeente Groningen, New Energy Coalition, Enexis B.V., Jules Energy B.V., ENGIE Service Nederland B.V., ICT Automatisering Nederland B.V. en Technische Universiteit Eindhoven werken in dit project samen. In dit project worden alle bedrijven op het bedrijvenpark in scope meegenomen, waarvan er een aantal worden voorzien van meet- en regeltechniek. Ze beschikken over flexibiliteit; elk op een andere manier. Hun apparaten en processen worden voorzien van sensortechnologie. Data over energieverbruik en behoefte wordt 24/7 uitgelezen en in een beveiligd cloudsysteem opgeslagen. Met behulp van een uniek stuur- en beslisalgoritme worden de processen op afstand gestuurd. Bij deze sturing wordt rekening gehouden met aanbod van duurzaam opgewekte energie en de vraag alsook de (onderling) beschikbare flexibiliteit op het park. Het gaat er om dat de voor alle actoren in de energieketen een gunstige situatie wordt gecreëerd. Samenwerking is hierbij het credo.

Met dit project worden “kleine” hoeveelheden flexibiliteit op een bedrijvenpark ontsloten. Deze kleine hoeveelheden worden door onderlinge samenwerking gebundeld en een groot geheel. De flexibiliteit biedt “onderdak” aan tijdelijke overschotten duurzaam opgewekte elektriciteit. Dit scheelt de netbeheerder en het energiebedrijf investeringen. Voor de aanbieders van flexibiliteit (lees; bedrijven op het park) zou dit moeten leiden tot een kostenbesparing op de energienota.